Metodika LeGrandoEDU vznikla jako základní návod pro práci v alternativní aktivitě, tzv. cirkusové pedagogice. Učitelé tělesné výchovy, pracovníci sportovních oddělení ve střediscích volného času a další pedagogové zde najdou praktické informace k prvním krokům v tomto zajímavém oboru, inspirativní okruhy týkající se cirkusového umění jako takového. Stěžejní částí textu jsou METODICKÉ STRÁNKY, jakýsi odrazový můstek k vybraným cirkusovým disciplínám. Metodika je určena pro děti školního věku, ale je dobře využitelná také při práci s mládeží i s dospělými.

K jejímu napsání nás vede dlouholetá dobrá zkušenost v tomto oboru a také ohlasy účastníků kurzů, dětí, rodičů i pedagogů. Cirkusové programy a aktivity rozvíjejí motoriku, artistické dovednosti, prezentační dovednosti a zprostředkovávají dětem a mládeži pozitivní zážitky a růst sebevědomí v duchu zážitkové pedagogiky. 

Tento obsah je dostupný pouze pro členy „LeGrando EDU“. Stačí se zdarma registrovat a obsah bude pro vás volně dostupný.