Vzdušná akrobacie

Visutá hrazda neboli trapéz, šály, kruh a cloud. K vidění jsou různá hnízda, kolíbky, arabesky, čápi…

Švihadla

Čili dynamické skákání sólově, ve skupinách, s více švihadly, švihadla ve švihadle…

Chůze po laně

Starodávná ekvilibristická dovednost na nízkém laně spočívající v uchovávání rovnováhy na drátě (laně), spojené s akrobatikou, ekvilibristikou a gymnastikou.

Balancování na kouli

Základem je artistický obor jménem balanc. Na speciálních cirkusových koulích učíme děti nejen udržovat rovnováhu, ale např. také chodit po kouli, skákat na ni přes švihadlo, žonglovat, točit obručemi…

Kouzla a iluzionistika

Všeobecná magie – triky a iluze, manipulace, penetrace, eskapologie, seil triky, komická magie, eskamotáž, levitace, užívání rekvizit, palmáže a servant.

Žonglování

Vyučujeme žonglování s míčky, kužely, kruhy, manipulaci s diabolem, swingování s poi nebo tyčemi, točení talířů atd., také v ohnivé a UV variantě.

Fakírské umění

Orientální magie – chůze po střepech, plivání ohně, hřebíkové lože…

Akrobacie na žebřících

Nekonečné množství variací z různě vysokých žebříků, balancování na nich, pyramidy, obrazy…

Akrobacie

Artistický obor spočívající ve vyspělosti fyzických schopností, která je předváděna různou formou. Učíme akrobacii sólovou, párovou, ve skupinách (pyramidy z lidských těl)…

Jednokolky

Naučit se jezdit na jednokolce je sice obtížnější než naučit se jezdit na jízdním kole, ale těm, kdo si osvojí tento smysl pro rovnováhu, pak již jízda nečiní zvláštní potíže. Jednokolka je opravdová výzva.

Klauni a klaunessy

Postava bavící diváky, směšně oblečená a maskovaná. Mívá jednotlivé komické vstupy nebo tematický rámec celého vystoupení, může být spojkou mezi jednotlivými výstupy.

Rola bola

Aneb deska a válec, na které se učíme balancovat, naskakovat, pomocí mezikusů lze stát i na více rolách, dá se na nich stát a žonglovat na nich, brát na ramena dalšího artistu…

Čínská tyč

Vertikální tyč obalená neopreem, ale se spoustou možností. Kloubí akrobacii, kreaci, gymnastiku, cirkusové umění…

Trampolína

Název artistické disciplíny i nářadí, na kterém se tyto dovednosti předvádějí – skoky, salta a další adrenalinovky.