Proběhl kurz pro pedagogy 2023

První listopadový víkend proběhl v Manéži kurz základů cirkusové pedagogiky „Cirkus ve škole“. Cílem kurzu bylo představit myšlenky cirkusové pedagogiky a ukázat možnosti jejího využití v rámci formálního i neformálního vzdělávání. Pedagogové z různých škol, družin a středisek volného času strávili dva intenzivní dny naplněné cirkusem. Lektoři cirkusu LeGrando jim v rámci kurzu předali své mnohaleté zkušenosti a ukázali, že prostřednictvím cirkusových aktivit mohou naplnit různé vzdělávací cíle – motivovat děti k pohybu, rozvíjet spolupráci a důvěru ve skupině, pozitivně působit na klima ve třídě, posílit sebevědomí,… Kurz se vydařil a nezbývá než doufat, že se kouzlo cirkusové pedagogiky šíří do dalších koutů vzdělávání!

Similar Posts