Sympozium cirkusové pedagogiky 2023

20. října se v Praze konalo setkání, jehož cílem bylo představení využití cirkusu v pedagogické práci s dětmi a mládeží. Pořadatelem akce byl pražský CIRQUEON a cirkus LeGrando jako první organizace v České republice působící na tomto poli u toho nemohla chybět. Byli jsme přizváni jako jedni z pěti mluvčích konference představující zkušenosti působení cirkusu ve volnočasovém i školním vzdělávání dětí, mládeže i dospělých. Jak ukazuje bezmála 19 let fungování LeGranda a dalších organizací, které jsou našimi partnery, jsou účinky cirkusu přímo blahodárné a pomáhají rozvíjet nejen pohybové dovednosti a píli, ale i spolupráci, sebeuvědomění, motivaci k dalšímu osobnostnímu rozvoji a hlavně je u toho zábava.

Similar Posts